25.10.2018 – konsultacje dla rodziców 02.11.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych