11.11.2018 - Narodowe Święto Niepodległości 12.11.2018 - Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 21-23.11.2018 - próbny egzamin ósmoklasisty 22.11.2018 – konsultacje dla rodziców 28-30.11.2018 - próbny egzamin gimnazjalny

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

  W terminie głównym
 część humanistyczna   10 kwietnia 2019 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  • z zakresu jezyka polskiego - godz. 11:00
 część matemtyczno-przyrodnicza   11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  • z zakresu matematyki - godz. 11:00
 język obcy (nowożytny)   12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00