27.04.2019 - Zawieszenie akcji strajkowej przez pracowników szkoły 29.04.2019 - rozpoczęcie zajęć szkolnych zgodnie z planem nauczania 13-15.05.2019 - próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7